Regionalt Företagsstöd

Har du ett företag och ska investera? Kanske är du nystartad och vill utveckla företagets produkter, marknadsföring eller kompetens. Eller så är ditt företag redan etablerat och planerar en större investering i utrustning? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen.

Ansök om utbetalning via www.minansokan.se

Vem kan få företagsstöd?
Vem kan inte få företagsstöd?

Region Jämtland Härjedalen har begränsade möjligheter att ge stöd till trransportsektorn  och fiskerinäringen. Det gäller även för stöd till jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Om du får stöd via ramprogrammet hos EU:s regionala utvecklingsfond gäller mer formella krav på stödsökande gällande upphandling, särredovisning och information. Läs därför under viktigt att veta vad som gäller. Din handläggare informerar dig om stödet är kopplat till ramprogrammet.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214