Regionalt Företagsstöd

Har du ett företag och ska investera? Kanske är du nystartad och vill utveckla företagets produkter, marknadsföring eller kompetens. Eller så är ditt företag redan etablerat och planerar en större investering i utrustning? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen.

Ansök om regionalt stöd via Min Ansökan, www.minansokan.se

OBS! Min Ansökan för FÖRETAGSSTÖD stänger för nya ansökningar den 2 december. 2019 Detta beror på att det nationella ärendehanteringssystemet för vår finansiering byts ut. Om den investering eller insats som ärendet gäller kan vänta med beslut till 2020 föreslår vi att du även väntar med att skicka in ansökan. Det nya ärendehanteringssystemet öppnar 22 januari.

Gäller ärendet en investering och igångsättningstillstånd brådskar tar du kontakt med en handläggare så ordnar vi det.

Vem kan få företagsstöd?
Vem kan inte få företagsstöd?
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214