Hälsocentraler, distriktssköterske- och turistläkarmottagningar

Om du behöver komma i kontakt med din hälsocentral eller någon av våra mindre hälsomottagningar så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177.se.

Länkarna nedanför tar dig till respektive hälsocentral kontaktuppgifter på 1177.se.