Regiondagen 2019

De nya Regionala utvecklingsstrategin sätter målbilden för Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i

Den 18 december 2018 beslutade Regionala Utvecklingsnämnden att den Regionala Utvecklingsstrategin ska revideras med startskott den 1 januari 2019. Revideringsprocessen har nu avslutats i och med att en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jämtland Härjedalen antogs den 17 februari 2021 i Regionfullmäktige. Nu går vi in i en genomförandefas, där vi sätter färdplanen mot 2050 tillsammans!

Det långsiktiga målet för det hållbara regionala utvecklingsarbetet (tillväxtarbetet) i Jämtland Härjedalen är: "Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av länet"

 

Här kan du läsa Regionala utvecklingsstrategin, de långsiktiga målen och prioriteringarna för politiken gällande hållbar regional utveckling samt om våra styrkeområden i programmet för Smart specialisering.

RUS, mål & prioriteringar, S3

 

Kontaktuppgifter:

Maria Kumpula

Övergripande ansvar för Regionala utvecklingsstrategin samt program för Smart specialisering.

E-post: maria.kumpula@regionjh.se

Telefon: 063-14 66 26

#regionjh2050