Vi formar framtidens tillväxtarbete genom Smart specialisering

Den regionala tillväxtpolitiken är ett tydligt exempel på ett politikområde med djup i flernivåsystemet. Tillväxtarbetet i Jämtlands län grundar sig på den svenska regeringens regionala tillväxtpolitik och på den europeiska sammanhållningspolitikens mål och prioriteringar. Såväl den svenska som den europeiska politiken handlar om att stärka näringslivets konkurrenskraft lokalt och regionalt och att politiken ska formas efter lokala och regionala förutsättningar – det är upp till oss i Jämtland Härjedalen att forma vårt regionala tillväxtarbete utifrån våra behov. Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen gäller för åren 2021–2027.

Välkomna att ta del av den!

Ladda ner foldern"Vi har en gemensam målbild för Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i" Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Framsida, S3

Antogs av Regionfullmäktige den 25 november 2020.

Ladda ner dokumentet: "Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027". Pdf, 504.9 kB.