Hållbar energi

Jämtlands län har goda förutsättningar att ligga i täten när det kommer till konkret klimatarbete. Här finns stor potential att ta kliv framåt som nationell och internationell bärare och utvecklare av hållbar energi.

Våra geografiska förutsättningar ger kraftfulla forsar som länge bidragit till att förse Sverige med förnybar och driftsäker el.

Vindmässigt gynnsamma förhållanden har på senare tid inneburit att produktionen av förnybar energi vuxit ordentligt i och med vindkraftens intåg.

Strax utanför Östersund finns länets första solcellspark som när den invigdes 2021 var en av Sveriges största, och fler är att vänta.

Våra skogar är en värdefull resurs och skogsindustrin är en av länets basnäringar – här finns goda förutsättningar för framställning av biobaserade material, hållbara drivmedel och värmeenergi.