Digitala lösningar

Digitalisering är en megatrend som påverkar hela samhället, och bilden av att allt som kan också kommer att digitaliseras blir allt tydligare. Nya produkter, tjänster och verksamheter utvecklas och skapar lösningar på samhällsutmaningar. Länets glesa strukturer driver fram nya slags digitala lösningar och gör oss till en perfekt testbädd.

Digitaliseringen ger nya förutsättningar att bo och verka över hela länet. Trenden har stärkts under och efter pandemin och allt fler flyttar till Jämtland Härjedalen för livsstilen.

Några tar jobbet med sig och distansarbete är på stark frammarsch. För andra innebär digitalisering en möjlighet att skapa helt nya affärsmodeller. Samtidigt skapar utvecklingen nya förväntningar på service, både hos offentliga och privata verksamheter. Här ligger regionens och kommunernas arbete med välfärdsteknologi och mobila lösningar långt fram, vilket har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Näringslivet digitaliseras på en rad olika sätt. Industrin har börjat införa automatisering i sina produktionsprocesser och breddar sina erbjudanden med digitala tjänster. Inom besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna sker bland annat produktion, distribution, datainsamling och marknadsföring digitalt. Idrotten erbjuder gränssnitt mellan digitala enheter som möter människors intresse för hälsodata. Exempelvis att en mobiltelefon kan kopplas till ett aktivitetsarmband som fångar hälsodata från människan.