En symbol för återvinning och ekosystem, mot en bakgrundsbild av Ristafallet och omgivande bygd.

Investera i cirkulär omställning

Under perioden 2024 – 2026 driver Region Jämtland Härjedalen projektet Ramprojekt för cirkulär omställning. Inom ramen för den satsningen kan ditt företag söka stöd för åtgärder som bidrar till företagets cirkulära omställning. Investeringen kan bestå av olika innehåll, både hårda och mjuka investeringar.

Ny på cirkulär omställning?

Är ditt företag i början av en omställning? Få hjälp att reda ut förutsättningarna – om det till exempel uppstår restavfall som kan återanvändas, eller skapas energi i någon form som går att tillvarata:

Har du kommit en bit på vägen redan?

Har ditt företag redan kunskap om olika flöden och processer, och tankar på fysiska investeringar? Sök stöd till investeringar i små och medelstora företag:

Har du frågor gällande stödmöjligheter? Prata med en av våra handläggare.

Läs om fler erbjudanden till företagsstöd. För samtliga företagsstöd gäller samma grundläggande förutsättningar: Företagsstöd.

Inspireras av andra som jobbar cirkulärt

Porträttbild på företagaren Anders Åkerström, i fabriksmiljö med ståltunnor bakom. Foto: Malin Palmqvist

Konkurrerar ut hårda kemikalier – med Jämtländsk ostvassle

Bio Gen Active rengör oljeriggar, industrier, hotell och fartyg över hela världen med restprodukter från mejeriet i Östersund.

En anställd på Åre skidfabrik jobbar vid ett arbetsbord med utskurna träplankor som ska bli till skidor. Foto: Tobias Liljeroth

Återvinner värmen från sina maskiner

"Vanligtvis behöver vi inte tillföra någon värme under arbetstid, utan då värmer pressarna hela fabriken". Möt Åre skidfabrik, vars produktion sker med Jämtländsk, förnybar energi.

Projektet finansieras av:

Region Jämtland Härjedalens logotyp. Svart ordbild, två gröna stiliserade fjälltoppar och två ljusblått stiliserade vattendrag
Bild på EU-flaggan och texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".