Konkurrerar ut hårda kemikalier – med jämtländsk ostvassle

Foto: Malin Palmqvist.

Bio Gen Active rengör oljeriggar, industrier, hotell och fartyg över hela världen med restprodukter från mejeriet i Östersund.

Namn: Anders Åkerström

Företag: Bio Gen Active

Ort: Gällö,
Bräcke kommun

Gör: Städprodukter för
industriellt och privat bruk

Antal anställda: 4

Företagsstöd: Stöd till
större investeringar

Vid kanten av Gällösundet huserar Bio Gen Actives fabrik. Här jobbar fyra anställda, varav två kemister som komponerar lösningar för hotellstäd, privata hushåll och rengöring av oljeriggar världen över.

En av dem är VD:n Anders Åkerström, som utöver möjligheten att få jobba med kemiteknik och hållbarhet, lockades av företagets jämtländska läge.

– Jag har själv haft en fantastisk uppväxt på Frösön med skola, natur, fritidsverksamhet och simning. Även om jag nu flyttat därifrån så har jag fortfarande en nerv ner i den jämtländska myllan. Det sitter ju kvar, menar han.

Löser upp rost – utan att fräta på huden

Affärsidén är unik. I stället för hårda kemikalier som svavelsyra eller saltsyra, rengör man effektivt pipelines, industrilokaler och husfasader – med restprodukter från osttillverkningen vid mejeriet i Östersund.

– Snart ska DN-skrapan fasadstädas på Kungsholmen i Stockholm och då har de valt våra produkter, berättar Anders som ett exempel på användningsområde.

Produkternas cirkulära, naturliga råvaror gör dem mer skonsamma mot omgivande natur, men också att hantera. Trots att produkterna går hårt åt rost och smuts, är de varken giftiga eller frätande för människor.

– När vi utvecklar våra produkter utgår vi först från funktion och säkerhet för den enskilde användaren – sedan tittar vi inom ramen för vår miljöprofil, förklarar Anders. Vi är inga asketer eller miljöalarmister på något sätt, vi vill bara erbjuda ett sunt alternativ.

Koncentrat ger minskad miljöbelastning

Företaget fokuserar dels på produkter för professionellt bruk, till exempel inom fastighetsbolag. Men även på tvål och rengöringsmedel för hemmabruk, där de erbjuder städprodukter i koncentrat istället för engångsförpackningar. En enda flaska allrengöring för 60 kronor späds med vatten till samma mängd som hela 25 sprayflaskor.

– Man kapar så otroligt mycket förpackningsmaterial och transporter genom att övergå till koncentratprodukter. Det är också en miljöbelastning vi vill minimera, förklarar Anders.

Foto: Bio Gen Active.

Anlitade av internationellt mångmiljonföretag

Det tredje och största affärsområdet handlar om rengöring för industriellt bruk. Nyligen landade man en genombrottsaffär med ett internationellt företag som renar fartygs ballastvattnet med UV-ljus.

– Tomma fartyg tar in vatten som tyngd för att kunna köras hem igen. När de tar in vatten på ett ställe i världen och släpper ut på ett annat, riskerar de att få med sig invasiva växter och djur som slår ut ekosystemet på den nya platsen, förklarar Anders. Vår kund är ledande inom UV-rening och använder sedan vår produkt för att göra rent UV-rören.

En grundförutsättning för att kunna tacka ja till ett så stort uppdrag är att kunna leverera nog stora volymer till en mångmiljonindustri – trots så få anställda.

– Vi får inte utgöra en svag länk i den kedjan. Alla bidrag som kommer in återinvesteras idag i maskiner och produktion, för att effektivisera den och kunna ta stora ordrar. Det har varit helt avgörande att få företagsstöd för att kunna fortsätta växa, särskilt som jag är ensam ägare och finansiär, poängterar Anders.

”Det är många saker som är unikt bra med Jämtland”

Att driva företag på landsbygden är inte helt enkelt, det är svårare att få tillgång till arbetskraft och pendlingskostnader blir dyrare. Ändå har det inte varit aktuellt att flytta produktionen. Anders beskriver en unik viljestyrka som finns hos lokala krafter här, bland annat inom det täta samarbetet med mejeriet i Östersund där Bio Gen Actives huvudingrediens kommer ifrån: vasslen.

– Mejeriet har alltid ställt upp. Man får gåshud över vilka fina, snälla människor det finns som stöttar, som kör upp prover till labbet och ordnar ympar för våra bakteriekulturer. Det tror jag blir svårt att hitta på någon annan plats. Det är många saker som är unikt bra med Jämtland.

Företagsstödets syfte är att täcka gapet där annan utvecklingsfinansiering saknas. Det kan exempelvis handla om kompensatoriska medel till företag på glesbygden, där lågt värderade fastigheter kan vara svåra att pantsätta mot ett banklån för nödvändiga investeringar.

Internationella affärer – lokal företagsamhet

Trots några tuffa år ekonomiskt sett har företaget ändå bidragit med det man kunnat, och sponsrat elitsatsande ungdomar, skänkt reflexvästar till Gällö skola och hjälpt den lokala skidanläggningen genom att skänka och subventionera rengöringsprodukter och tvål.

Efter den stora internationella affären spår nu företaget ljusare tider och ännu mer lokal företagsamhet.

– Vi har gått från 225 ton färdig produkt per år – till uppemot 400 ton. Det är en väsentlig skillnad som skett under ett och ett halvt år.

– Tanken är att när vi byggt upp en maxad produktionskapacitet på de maskiner och anställda vi har, och kan tacka ja till fler uppdrag, så har vi möjlighet att anställa fler och ordna en form av skiftgång, med fler produktionstimmar per dygn, förklarar Anders som redan kunnat anställa en ny person till fabriken i Gällö och anlita ett lokalt företag i Östersund som hjälper dem tappa upp de produkter som säljs i mindre förpackningar.

– Vi har ingen Don Quijote-mentalitet eller inbillar oss att vi är silverriddare, men det är ett sätt att bidra. Man gör ett medvetet val om var man väljer att lägga sina arbetstimmar.

Om företagsstödet

Regional utveckling innebär att vi och näringslivet tillsammans utvecklar regionen i en hållbar riktning: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas.

Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv region även i framtiden.

Om företagsstödet

Regional utveckling innebär att vi och näringslivet tillsammans utvecklar regionen i en hållbar riktning: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas.

Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv region även i framtiden.