Service Z

Service Z

Det regionala nätverket Service Z består av Region Jämtland Härjedalen som sammankallande aktör tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Vid behov bjuds andra intressenter in kopplade till frågor kring kommersiell service.
Nätverket följer upp genomförda prioriteringar i Regionalt serviceprogram samt stämmer av och sätter upp nya insatser och aktiviteter i de årliga handlingsplanerna.
Vid behov träffas även delar av nätverket inom olika konstellationer, exempelvis i möten och diskussioner med kommunernas landsbygdsansvariga

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se