Regionalt serviceprogram

Regionalt serviceprogram syftar till att ge god tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygd samt att stärka samordningen av ekonomiska stöd och insatser som Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län och Tillväxtverket beslutar om.

Regionalt serviceprogram 2023-2030 fastställdes i maj 2023 av regionala utvecklingsnämnden.

Det regionala serviceprogrammet beskriver:
1. förhållanden på landsbygderna för regional serviceutveckling.
2. övergripande strategier, prioriterade insatsområden.
3. förhållanden gällande service i länet.

Prioriterade insatsområden :
* Stärka tillgängligheten till kommersiell service för medborgare
* Stärka förutsättningarna för servicegivare med stöd & rådgivning
* Stärka samordningen mellan offentliga intressenter

Målet är att uppnå en god servicenivå i regionen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned eller läsa:
Regionalt serviceprogram 2023-2030 Pdf, 964.5 kB.
Bilaga 1. Kartor över kommersiell service i Jämtlands län Pdf, 3.5 MB.
Bilaga 2. Hållbarhetssäkringsmodell Regionalt serviceprogram Pdf, 252.9 kB.

Handlingsplan

Kopplat till serviceprogrammet finns även en årlig handlingsplan som mer konkret arbetar gentemot insatsområdena.

Kommunala serviceplaner

Kommunernas planering och prioriteringsområden gällande kommersiell service är en viktig del av den regionala serviceplaneringen. Flertalet av kommunerna har upparbetat egna serviceplaner, dessa dokument finner ni här nedan.

Serviceplan Bergs kommun 2024-2030 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Bräcke kommun Pdf, 496.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Härjedalens kommun Pdf, 933.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceprogram (krokom.se) Länk till annan webbplats.

Serviceplan Ragunda kommun Pdf, 997.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Strömsunds kommun Pdf, 538.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Åre kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Östersunds kommun Pdf, 250.8 kB, öppnas i nytt fönster.