Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om erbjudandena.

- Ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen genomförs.
- Stödmottagande företag få inte vara på obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller föremål för företagsrekonstruktion.
- Löner och andra anställningsförmåner hos företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Stöd till mindre investeringar upp till 60 000 kronor
Stöd till större investeringar upp till 3 600 000 kronor
Stöd till större investeringar över 3 600 000 kronor
Stöd till externa konsulter för företagsutveckling
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till hållbarhetsanalys
Stöd till utveckling av nya innovativa produkter
Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
Stöd till omställning för stärkt konkurrenskraft (Coronastöd)
Stöd till kompetenshöjande insatser för besöksnäringen (Coronastöd)
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se