Välkommen till Beroendeenheten vid Psykiatrin

Beroendeenheten är en enhet inom psykiatriområdet och består av en avdelning för tillnyktring och avgiftning/abstinensbehandling samt öppenvård

På avdelningen erbjuder vi övervakade tillnyktringar samt
avgiftning/abstinensbehandling gällande alkohol. Inneliggande vård gällande narkotika och läkemedel sker i samverkan med andra aktörer.

Till öppenvårdsmottagningen kan du vända dig om du är över 18 år och har beroende/missbruk av droger.

Besök hos oss kostar:
• 250 kr vid läkarbesök
• 100 kr vid övriga besök
• Provtagning är avgiftsfri om du är i behandling hos oss.

Avdelningen nås dygnet runt på telefon 063-15 49 08

Öppenvårdsmottagningen nås på telefon 063-15 42 60, 063-15 44 05

Öppettider och telefontider på öppenvårdsmottagningen är:
Måndagar och onsdagar kl. 08.00-16.00.
Tisdagar och torsdagar kl. 10.30-16.00.
Fredagar kl. 08.00-14.00

Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Vem kan vända sig till beroendeenheten?

Personer över 18 år och som känner behov av stöd och hjälp för att uppnå drogfrihet/nykterhet kan på egen hand söka till oss.
Vi tar först en nyanmälan via telefonintervju, sedan görs en bedömning för att se om beroendeenheten är rätt ställe eller om bättre hjälp kan fås på annat håll.

För samverkanspartners ska remissmallen användas, klicka på länk nedan:

Remissmall Länk till annan webbplats.

Se även gränsdragningsdokumentet nedan för ansvarsfördelning mellan psykiatrin och primärvård gällande missbruk och beroende.

Gränsdragningsdokument Primärvård-Psykiatri gällande missbruk/beroende Länk till annan webbplats.

Hur arbetar vi på beroendeenheten?

Vi arbetar utifrån dina behov med bl.a. möjlighet till inneliggande tillnyktring och abstinensbehandling, samtalsstöd, återfallspreventiva insatser, information, läkarbedömning, medicinbehandling, psykologutredningar, psykiatriska utredningar och bedömningar m.m.

De krav vi har är drogscreening och nykterhetskontroll vid besök hos oss.

Kontakten bygger helt på Din motivation.

Vi samarbetar med t.ex. med övriga sjukvården, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, frivården m.fl.

Vi som arbetar på beroendeenheten har olika yrkesbakgrunder.

 • Sekreterare
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Psykolog
 • Skötare
 • Socionom
 • Arbetsterapeut
 • Psykoterapeut

 

Vid besök hos oss gäller bl.a. följande

 • Regelbunden drogscreening och nykterhetskontroll.
 • Våld eller hot om våld accepteras inte.
 • Föremål som kan användas som vapen eller tillhyggen får inte medtas.
 • Av respekt för våra patienter får vänner inte komma med in på mottagningen eller avdelning. Undantag för de som är kallade till möte.

Välkommen att ta kontakt med oss!