Sol-el-bilar

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Jimmy Anjevall

Samarbetspartners

A4 Campus, Berners, Grund och takteknik, Innosund, Ivars bil, JN Solar, Joh??? (saknas text!)

Projektbudget

1 471 000

Projektperiod

2016 - 2018

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Utgångspunkten för projektet SOLELBILAR är på lång sikt att bidra till visionen om Jämtlands län som fossilbränslefri region, på kortare sikt att bidra till de regionala miljömålen avseende antal elfordon respektive solcellsyta. En sådan utveckling kommer att leda till minskade utsläpp av koldioxid vilket i sig är positivt för den regionala utvecklingen i länet, exempelvis avseende förutsättningarna för länets vinterturism. Dessutom kommer kapital att allokeras till regionens hushåll och näringsliv.

Syfte och mål

Övergripande syften med projektet är bland annat att bidra till visionen om Jämtlands län som fossilbränslefri region samt bidra till målsättningarna i Energiunionen.

Vi vill att fler gör som familjen Nilsson, bygger solcellsanläggningar och/eller investerar i elbilar som laddas med förnybar energi.

Aktiviteter

Minst 36 större informationsaktiviteter som lockar minst 1.800 besökare. Enskild rådgivning för företag och privatpersoner.

Regelbunden annonsering i regionala media. Studiebesök och nätverksmöten

Möjligheter för lån och provkörning av elfordon. Bygga en hemsida bl.a. visar utvecklingen i regionen

Förväntat resultat

Effektmål för projektet är att det i december 2018, i Jämtlands län, ska finnas minst 63.000 m2 (9 MW) nätanslutna solceller, minst 2.500 laddbara bilar och minst 200 publika laddstationer för elfordon.

In english

-