Etableringsfrämjande samverkan

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Maja Blomqvist

Samarbetspartners

Trøndelag Fylkeskommune, Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Mittnordenkommittén, Norra station

Projektbudget

8 168 675 kr

Projektperiod

20170514 - 20200514

Webbplats

www.smice.nu

facebook.com/besmice

Fördjupad läsning

Se smice.nu

Projektbakgrund

En hållbar framtid kräver nya lösningar. Projektet SMICE arbetar med innovation, policyutveckling, näringslivsutveckling, digitalisering och mobilisering. Målet är att skapa cirkulärekonomiska möjligheter för omställning och på så vis bygga förutsättningar för en hållbar framtid i Mittnorden.

Syfte och mål

Projektet har tre huvudmål
Mål 1: Styrke omstillingsprosessen mot et bærekraftig, attraktivt och välmående nullutslippsamfunn.

Mål 2: Mobilisera aktörer genom att stödja etablering av klynger och arbetsgrupper.

Mål 3: Policyutveckling i mittnorden fokus bio-/sirkulærøkonomi.

Aktiviteter

Inom mål 1: Utveckling, test & implementering av en medvirkerdrevet innovasjonsprocess, test av AI metodiken. Utveckling av verktyg och modeller för spridning.

Inom mål 2: Aktivitet bygger på «åpen innovasjon» prinsipper og fokus på styrking av kontakten mellom lokalt næringsliv i distriktene og relevante FoU miljøer.

Inom mål 3: Utvikle og styrke et lokalt næringsliv, politiken och Mittnorden som helhet basert på bio-/sirkulærøkonomi och hållbar utveckling.

Förväntat resultat

Projektet ska förutom att nå de uppsatta målen bidra till att förbättra näringslivsklimatet och främja etableringar och investeringar av nya verksamheter genom samverkan mellan offentliga myndigheter, kommuner, Region Jämtland Härjedalen och befintligt näringsliv.

In english

In our county there are many small good companies but still too few jobs in order for the region to be appealing from an employee perspective, especially for those with a higher education. More jobs need to be created. The region therefore need to work together to create good conditions for the business environment and establishment of new businesses. Today there is a clear need among existing businesses to broaden the labor market. The project has two main goals - Contribute to at least 15 business establishments to the county and that at least 100 jobs to be created through these openings