Projekt Mittstråket

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Länsstyrelsen Västernorrlands län

Projektledare

Christine Borg Länsstyrelsen Västernorrlands län

Samarbetspartners

Två län, sex kommuner och Trafikverket

Projektbudget

Projektet omfattar totalt cirka 323 miljoner, varav nära hälften i EU-medel

Projektperiod

2015 - 2019

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Projektet omfattar Mittbanan och väg E 14 med anslutande infrastruktur, mellan Sundsvall och Trondheim. Bakgrunden till projektet är att tillgänglig medel inte räcker till för att ge Mittbanan och E 14 den standard som behövs.

Region JH bidrar med medel ur både Länstransportplanen och 1:1-anslaget.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att växla upp tillgängliga medel hos Trafikverket, län och kommuner med medel från EU:s regionala fond för att förbättra både Mittbanan, E 14 och anslutande infrastruktur.

Aktiviteter

Aktiviteterna utgörs till största delen av investeringar. Dessa finns specificerade i gällande projektplan. Dessutom finns medel avsatta för vissa utredningar som ska ligga till grund för framtida investeringar som inte ryms inom ramen för projektet.

Förväntat resultat

Minskade restider och ökad trafiksäkerhet efter stråket. De minskade restiderna bedöms bidra till en positiv regional utveckling.

In english

-