Öppen arena

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen som projektägare

Projektledare

Bodil Englund

Samarbetspartners

Strömsund, Krokom, Bräcke, Ragunda och Östersunds kommun

Projektbudget

11 399 145 sek + medfinansiering: 3 921 372 sek

Projektfinansiering

Europeiska Socialfonden

Projektperiod

20170401 - 20191231

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Syfte och mål

Öppen Arena vill kunna bidra till att människor mellan 15-64 år får rätten att vara saknad och behövd. Projektet ska vidareutveckla pågående insatser och arbeta fram och pröva nya metoder och sätt att arbeta. Rekrytera in den grupp som står allra längst ifrån och som i dagsläget inte har någon tydlig placering samt inte fungerar i insatser hos arbetsgivare eller myndigheter. Detta är en del av länets arbetskraftsreserv! Har vi råd att inte tillvarata den - både ur ekonomiskt, individhänseende och sett utifrån vår haltande kompetensförsörjning?

Genom en minskad arbetslöshet hos utsatta grupper i Jämtlands län minskas även utanförskapet. Med gemensamt förhållningssätt, bemötande och med ett gemensamt krafttag i ett varierat, individuellt upplägg, ska Öppen Arena tillsammans med samverkansaktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, offentliga och privata arbetsgivare samt andra aktörer nå de mål som är uppsatta.

Projektet ska alltså utifrån befintliga insatser i kommunerna och tillsammans med andra aktörer, samordna och utveckla dem till ett mer ändamålsenligt och gemensamt koncept byggt på individens behov av stöd för utveckling. Här behövs sänkta inträdeströsklar och enklare jobb utifrån att behoven varierar stort mellan individerna och mellan grupper med specifika problem och förutsättningar.

Aktiviteter

Hur åstadkommer vi detta? Insatserna måste anpassas och successivt stegras. Från att möta de mest basala behoven stegras insatserna mot mer arbetsinriktat stöd innan man kan dra nytta av en ökad efterfrågan på arbetskraft i länet. Skapa steg in i verksamheten, mot sysselsättning så att människor vågar, vill och tror sig kunna ta steget. En naturlig trappa skapas utifrån gemensam samsyn med många små steg där individer kan börja sitt inträde, förflytta sig uppåt och neråt, med en långsiktig möjlighet att stegvis och med anpassade insatser etablera sig på arbetsmarknaden. På organisationsnivå handlar det om att genom utbyte och lärande skapa fler anpassade aktiviteter, enklare jobb och gemensamma arenor, men också att tillsammans mellan samhällets aktörer identifiera och skapa fler enkla arbetstillfällen samt kompetensutveckling i de metoder och verktyg som tas fram i projektet.

Förväntat resultat

Det specifika genomförandet av projektets aktiviteter har lokala anpassningar utifrån förutsättningar, behov och befintlig verksamhet vilket är nödvändigt för att nå god långsiktig hållbarhet efter projektavslut. Projektets roll är också att skapa ett lärande mellan de olika kommunernas verksamheter.Samsyn underlättar för alla parter!


Mer information

Läs om projektet Öppen Arena inom Östersunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är en av de deltagande kommunerna i projektet.
Öppen Arena Östersund, P4Jämtland 20190711. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs om projektet Öppen Arena i Ragunda kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intervju med Regional projektledare, Östersundsposten 20190930. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Reportage om WSPs utvärdering av projektet under spridningskonferensen, Östersundsposten 20190930. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krokom och Ragundas satsning inom ramen för projektet, Länstidningen 20190930. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intervju med moderator Maja Bergstrand under spridningskonferensen. Samt intervju med Emma Eliasson och Malin Svensson från Ragunda kommun.P4 Jämtland 20190926 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Strömsund: Malin Ekljung 0670 -16946 eller Berit Holter 0670-16715
Krokom: Sara Rolén 0640-16848 eller Sanna Nellis 0640-168 56
Ragunda: Elin Dahlin 0696–682035 eller Malin Svensson 070-253 55 88
Bräcke: Pia Pålsson, 072-5111948
Östersund: Maria Kristiansson 072-2004550 eller Anette Jäderfeldt 073-4614464
Region JH: Bodil Englund, 063-146604