Leader sjö, skog och fjäll

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

-

Projektledare

-

Samarbetspartners

-

Projektbudget

-

Projektfinansiering

1:1-anslag (Region Jämtland Härjedalen)

Projektperiod

-

Webbplats

www.sjoskogfjall.se Länk till annan webbplats.

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Leader Sjö, Skog & Fjäll jobbar med Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden under EU:s programperiod 2014-2020.
Vi jobbar med de tre EU-fonderna: Jordbruksfonden (EJFLU), Regionala fonden (ERUF) och Sociala fonden (ESF) och kompletterar de större aktörerna som också har dessa fonder. Skillnaden är att vi jobbar med lokalt ledd utveckling på lokal nivå, och gör dessa viktiga utvecklingsmedel mer tillgängliga för lokala, mindre aktörer. Besluten fattas av ett trepartnerskap bestående av offentliga, ideella och näringslivs- representanter som fattar beslut ihop om vilka projekt som bör prioriteras.

Syfte och mål

-

Aktiviteter

-

Förväntat resultat

-

In english

-