Läs & filmlov - bli en Booktuber

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Regional biblioteksverkamhet och Filmpool Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Aida Johansson

Samarbetspartners

Kommunbiblioteken i länets alla åtta kommuner

Projektbudget

172 000 kr

Projektperiod

2017-08-01 - 2019-12-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Denna lovaktivitet är en möjlighet att testa ett nytt läsfrämjande arbetssätt genom att förena intresset för film och rörlig bild med böckernas värld, och på så sätt nå den ofta svårfångade målgruppen unga12-16 år. Filmpool har lång erfarenhet av att arbeta pedagogisk med rörlig bild av och med unga. Regional biblioteksverksamhet samarbetar med biblioteken i dess läsfrämjande arbete riktat till barn- och unga och förståelsen för ungdomars medievärldar. I detta projekt kan vi ge biblioteken en möjlighet att arbeta tillsammans med aktörer på filmområdet för att uppmuntra ungas kreativitet.

Syfte och mål

Det primära syftet med projektet är att stärka ungdomars läsande och kreativa skapande. Med Läs&filmlov - bli en Booktuber hoppas vi både nå ungdomar som vanligtvis inte läser särskilt mycket, och erbjuda läsande ungdomar ett sammanhang och en gemenskap med andra läsande ungdomar runt om i världen via Youtube, något som kan vara särskilt viktigt i glesbygd. Projektet syftar också till att ge bibliotekspersonal en djupare förståelse för ungas medievärldar idag, med hjälp av Filmpool Jämtland.

Aktiviteter

Alla länets 8 kommuner erbjuds en tvådagars workshop under läslovet v. 44. Målgruppen är ungdomar mellan 12-16 år. Dag 1 är en inspirationsdag med föreläsning av Youtubern Erik Edler och boktips av lokal bibliotekspersonal, samt planering. Dag 2 får deltagarna själva filma utifrån sina manus med hjälp av filmpedagoger från Filmpool Jämtland. Workshopen avslutas med visning av filmerna och, om deltagarna önskar, att filmklippen läggs upp på Regional biblioteksverksamhets youtubekanal.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bidra med ny kunskap om ungas medievärldar idag, samt om hur bibliotek kan möta ungdomar i deras intressen med hjälp av filmverksamhet. Utöver dessa mer metodologiska syften förväntas projektet bidra till att de medverkande tonåringarna blir inspirerade till och stärkta i eget kreativt skapande och sin läsning.