Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kanske vill du/ni vara med i arbetet? Tveka inte att kontakta oss!

Digitala lösningar
Processledare: Amelie Rahbek, amelie.rahbek@regionjh.se

Jord skog och vatten
Processledare: Kim Eva Strömmer, kim.strommer@regionjh.se

Upplevelser
Processledare: Linda Forss, linda.forss@regionjh.se

Hållbar energi
Processledare: Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se


Har ni övergripande frågor kring Regionala utvecklingsstrategin eller Smart specialisering, kontakta:

Maria Kumpula, maria.kumpula@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se