Regional mat- och livsmedelssstrategi

Regionfullmäktige fastställde i juni 2018 en reviderad regional mat- och livsmedelsstrategi för Jämtland Härjedalen. Strategin är även antagen av Länsstyrelsen Jämtlands län, och framtagen av ett partnerskap med representanter från Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland, Eldrimner samt Torsta AB

Den regionala mat- och livsmedelsstrategin pekar ut vilka prioriteringar och insatser som behövs för en hållbar matproduktion och för att ta vara på regionens styrkor inom mat, kultur och turism som utvecklingskraft. Allt med målet en hållbar utveckling.

Partnerskapet ansvarar att ta fram, följa upp och revidera en handlingsplan utifrån den beslutade regionala mat- och livsmedelsstrategin. Regionala utvecklingsnämnden fastställer handlingsplanerna efter förslag från partnerskapet.

Process och dialog
Ett flertal dialogmöten, gruppdiskussioner och intervjuer genomfördes i länets samtliga kommuner inför revideringen av mat- och livsmedelsstrategin. Det har varit ett brett deltagande och aktörer i matens värdekedja, politiker, tjänstemän och privata aktörer har på ett engagerat sätt deltagit i arbetet.

Mat- och livsmedesstrategi Jämtland Härjedalen
Ta del av och läs hela innehållet i den regional mat- och livsmedelsstrategin

Populärversion Pdf, 2.2 MB.

Regional mat- och livsmedelsstrategi. Pdf, 1.2 MB.

Har du åsikter eller funderingar kring arbetet med den regionala mat- och livsmedelsstrategin är du välkommen att kontakta:

Anna Olofsson-Frestadius, VD Torsta AB, anna.olofsson.frestadius@torsta.se tel: 072-555 16 72

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se