Sidhuvud. Nyhetsbrev. Regional utveckling. Region Jämtland Härjedalen

  • NYHETSBREV NR. 3, 2019
    Det är redan december. Året är snart slut och då är det ofrånkomligt att inte se tillbaka och försöka summera de senaste tolv månaderna. Under 2019 har ambitionen varit att se över våra nätverk och hu...

  • NYHETSBREV NR. 2, 2019
    Nu har vi varit igång ett tag efter sommarledigheter och som vi skrev i det förra nyhetsbrevet händer mycket just nu. En ny europeisk flerårig budgetram startar en rad processer, nationell nivå ser ex...

  • NYHETSBREV NR. 1, 2019
    Vi har beslutat att försöka oss på nyhetsbrev för att sprida information om vad som pågår hos oss i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) i Jämtland Härjedalen. Nyhetsbrevet kommer til...
Hantera prenumeration