Sidhuvud. Nyhetsbrev. Regional utveckling. Region Jämtland Härjedalen
  • 2019-09-30
    NYHETSBREV NR. 2, 2019
    Nu har vi varit igång ett tag efter sommarledigheter och som vi skrev i det förra nyhetsbrevet händer mycket just nu. En ny europeisk flerårig budgetram startar en rad processer, nationell nivå ser ex...
  • 2019-06-17
    NYHETSBREV NR. 1, 2019
    Vi har beslutat att försöka oss på nyhetsbrev för att sprida information om vad som pågår hos oss i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) i Jämtland Härjedalen. Nyhetsbrevet kommer til...
Hantera prenumeration

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214