Behåller teknisk kompetens i länet – och den lilla orten

Porträttbild på företagsledaren Björn Israelsson i industrimiljö.

Jämtländska Side System tillverkar hydraulikdetaljer till tunga fordon och maskiner i flera branscher och länder. Den tekniska kompetensen är viktig för länet i stort, men också för en liten ort som Side. Här spelar man en stor roll som arbetsgivare när skenande bränslepriser hindrar pendling till större orter.

Namn: Björn Israelsson

Företag: Side System

Ort: Side, Bergs kommun

Gör: Hydraulik till tunga
fordon och maskiner

Antal anställda: 20

Företagsstöd: Stöd till
större investeringar

I Bergs kommun, mellan Oviken och Annersia, ligger den lilla orten Side. Här verkar industriföretaget Side System sedan det grundades på 80-talet för tillverkning av traktortillbehör.

– Då för tiden var det jordbruksrelaterade produkter: utgödslingar med mera. Sedan kom skogsprocesser tidigt in i företaget, berättar Björn Israelsson, VD och delägare sedan 2020. Hans relation till företaget började dock mycket tidigare än så:

– Jag gjorde faktiskt mitt exjobb på Side System!

Björn är uppvuxen i Tandsbyn utanför Östersund, numera bosatt i Krokom. Han studerade på Mittuniversitetet innan han började jobba på olika industriföretag i länet.

– Industri-Jämtland är ju inte jättestort. Jag har varit ute och rest med branschbekanta från Side System på mässor, och även suttit på kundsidan och köpt in grejer från dem en gång i tiden.

Expert på hydraulik till tunga fordon och maskiner

Idag tillverkar Side System mobil hydraulik till kunder inom ett flertal olika branscher. Det kan röra sig om cylindrar och ventilblock till truckar, lastbilar, grävmaskiner eller skogsmaskiner.

– Den typen av kunder har produkter som innehåller mycket hydraulik och aggregat. Tyngre applikationer som gruvfordon och stora, tunga entreprenadmaskiner.

Hydraulik är en teknik som åstadkommer kraft och rörelse tack vare vätskor, som pressas mellan olika behållare via rör i ett slutet system. Kraften kan t.ex. pressa upp en billyft med en bil på, eller en tung grävskopa fylld med grus. Att Side System säljer mobil hydraulik innebär att den används i rörliga fordon och maskiner.

Flera av företagets kunder finns i länet, men Side System säljer till hela Sverige och även en del export till länder som Norge, Estland, Polen, Nederländerna, Tyskland och Tjeckien.

– De senaste tre åren har vi dubblerat omsättningen och gått riktigt bra, säger Björn trots svajiga tider med prisökningar och något lägre beläggning.

– Målet och ambitionen är att vi ska expandera med 10– 15 procent varje år och få in nya jobb hela tiden – det är ju en överlevnadsfråga. Lutar vi oss tillbaka så dör man sotdöden.

Närbild på ett flertal ventilblock.

Regionalt företagsstöd möjliggör större investeringar

För att konkurrera i industribranschen krävs ständig teknisk utveckling. Under 2022 beviljades företaget stöd för att investera i en ny maskin med verktyg, tillbehör och utbyggnation för att rymma den i lokalerna.

– Du måste hänga med i racet för att överleva. Den här maskinen är större: den kan ta på sig fler, större och tyngre artiklar. Så vi har breddat vårt utbud och vår kapacitet samtidigt – och infört viss automatisering, säger Björn och fortsätter: Den utökade kapaciteten har vi inte fyllt upp till 100 procent ännu, utan vi har fortfarande utrymme att växa.

Det regionala företagsstödet kallades tidigare för glesbygdsstöd och dess syfte är att täcka gapet där annan utvecklingsfinansiering saknas. Det kan handla om kompensatoriska medel till industrier på glesbygden, där lågt värderade fastigheter kan vara svåra att pantsätta mot ett banklån för nödvändiga investeringar.

– Det är ganska generellt etablerat i industrin, en hög vetskap om att det finns stöd att söka och en möjlighet som alla använder, säger Björn.

Entré och skylt till industribyggnaden där företaget Side System huserar.

Foton: Region Jämtland Härjedalen

Stor arbetsgivare på liten ort

Idag består personalstyrkan till hälften av lokalbefolkning från Side och Oviken, medan andra halvan pendlar från orter som Svenstavik, Mattmar, Krokom och Gällö.

Trots utmaningar, som glesare och mindre flexibel transportlogistik, ser Björn också vissa fördelar med att driva företag på en liten ort som Side:

– Det kan vara en fördel att ligga utanför Östersund och istället vara den stora, lokala arbetsgivaren här. Vi fick ganska mycket spontanansökningar när bränslepriserna rusade som mest, för folk vill inte pendla in till Östersund utan vill bli kvar här, säger Björn.

– Industri har tidigare setts som lite skitigt och folk utbildar sig ju inte till det. Om vi flyttade företaget skulle vi ändå inte ha lättare att hitta folk. Det viktigaste är att hitta rätt person och sen internutbilda.

Björn menar att företaget haft tur och hittat duktig arbetskraft från gymnasiet:

– Bygden kan föda oss ganska bra med kompetenta personer. Om vi skulle öka med 50 procent kanske vi skulle behöva 5–6 bra personer till och de 5–6 personerna kan vi nog hitta inom regionen.

– Det är ju heller ingen nackdel för industri-Jämtland att vi har Mittuniversitet med teknisk utbildning här så man kan göra experiment, säger Björn som senast i våras tog emot exjobbare på Side System – och som själv gjorde sitt exjobb där som MIUN-student.

Miljöomställning – en teknisk utmaning för industribranschen

För Side System och branschen i stort är miljöomställning en teknisk utmaning. Stora maskiner i skogsindustri och gruvor behöver fortsatt klara de tunga jobb de är gjorda för att utföra.

– Kraftöverföringen kommer inom överskådlig tid att fortsatt gå på hydraulik, eftersom elmotorerna inte är lika starka – även om det kanske kommer fler elmotorer som driver bakom hydrauliken, säger Björn.

För honom och kollegorna i industri- och fordonsbranschen handlar hållbarhetsarbetet mycket om att byta till bättre kemikalier, färre allergener och genomföra energibesparingar.

– Förut stod ju dieselmotorerna på och drog – nu vill man spara drifttid även här, för att minska energiförlusterna.

Just nu genomgår Side System certifiering enligt globala standarder som ISO 9000 och ISO 14000. Det innebär att företaget får protokoll att följa för att effektivisera sitt miljö- och kvalitetsarbete. En viktig pusselbit både för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, eller som Björn uttrycker det:

– Det innebär ju att vi kan visa på papper att vi arbetar för ständiga förbättringar.

Om företagsstödet

Regional utveckling innebär att vi och näringslivet tillsammans utvecklar regionen i en hållbar riktning: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas.

Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv region även i framtiden.

Om företagsstödet

Regional utveckling innebär att vi och näringslivet tillsammans utvecklar regionen i en hållbar riktning: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas.

Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv region även i framtiden.