Erbjuder gratis coachning som verktyg för jämställdhet

Porträttbild på företagaren Sara Carlemår.

En resa till Iran väckte stor frustration hos samhällsentreprenören Sara Carlemår, som startade företaget Glow 4 Equality och nu jobbar med jämställdhet till vardags. Syftet? Att coacha kursdeltagare över hela världen: på kvinnojourer, inom gräsrotsorganisationer och på stora bolag, att uppnå uppsatta mål och bidra till en accelererad utvecklingstakt globalt.

Namn: Sara Carlemår

Företag: Glow 4 Equality

Ort: Östersund,
Östersunds kommun

Gör: Coachingkurser
inom jämställdhet
och kvinnorättsfrågor

Anställda: 1, samt
projektanlitade coacher

Företagsstöd: Stöd till
företagsutveckling

Efter ett livslångt ideellt engagemang för kvinno- och barnrättsfrågor hittade Sara Carlemår 2019 sitt sätt att bidra. Startskottet blev en resa till Iran, där hon som svensk fick känna på den påtagliga kontrasten mellan villkoren som kvinna i de båda länderna.

– Resan till Iran knockade mig som människa. När jag kom hem kunde jag inte släppa det.

Sara tog hjälp av en professionell jobbcoach för att omsätta frustrationen i handling. Där föddes idén om det sociala företaget Glow 4 Equality.

– Jag har själv jobbat nära coachning som metod länge och sett vilka effekter det ger. Jag vill tillgängliggöra den metoden för personer som sitter på lösningar inom olika länder och jämställdhetsområden, men inte har privilegiet att själva anlita en coach.

Som entreprenör med nästan 15 års erfarenhet av att driva bolag, såg hon möjligheter på den privata marknaden.

– Att jobba med sitt hållbarhetsarbete i ett företag blir idag mer och mer centralt. Det kommer mer krav uppifrån på stora bolag och organisationer om hållbarhetsrapportering. Det trillar också ner på mindre bolag som är leverantörer, oavsett om det är miljömässig eller social hållbarhet, och då är Glow 4 Equalitys coachprogram ett sätt att investera i det.

Coachning – att ta sig från abstrakt dröm till konkret handling

Coachning innebär att en professionell coach hjälper sin klient att sätta upp mål och delmål, konkreta åtgärder och en prioriteringsordning för att till exempel byta yrkesbana eller starta eget företag.

Inom jämställdhetsområdet kan till exempel en hållbarhetschef få hjälp att uppnå jämställdhetsmål inom ett stort bolag. En gräsrotsaktivist kan få handledning att mobilisera sin rörelse och gemensamt påverka lagstiftningen i sitt land.

Glow 4 Equality anlitar professionella coacher och kopplar dem samman med kursdeltagare från hela världen. Programmet tillgängliggörs kostnadsfritt för deltagarna genom bland annat stiftelsemedel, partnerskap med sponsrande företag, offentliga medel och filantropiskt kapital.

Dess teman utgår från FN:s Agenda 2030 och mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Exempel på teman har varit delmål 5.2: Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor, delmål 5.3: Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning, samt delmål 5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

– Vi har utmaningar globalt med de här frågorna – men vi sitter också på lösningarna, säger Sara.

Utefter FN-målen har man coachat kursdeltagare i Somalia att organisera sitt arbete mer målfokuserat och uthålligt i kampen mot tvångsgifte och könsstympning av unga flickor, medan en svensk kvinnorättsorganisation inspirerats att upprätta strukturer och arbetssätt för att kunna mäta effekten av sina insatser.

Man har också coachat verksamhetsledare i Nigeria – med konsultuppdrag för FN – att effektivisera sin organisation i kampen mot könsstympning med tydligare vision, rätt rekrytering och mindre sårbar ledningsstruktur.

Närbild på händer vid tangentbordet på en bärbar dator.

Engagerar Jämtlands näringsliv i jämställdhetsarbetet

I uppstarten av företaget sökte Sara regionalt stöd för en pilotstudie. Att få stöd för företagsutvecklingen beviljat från Region Jämtland Härjedalen utgjorde också en varumärkesmässig garant, och snart följde långsiktiga samarbeten med andra finansiärer.

– Det stödet behövde 50 procent motfinansiering och det ledde till en bra dialog med företag som gick in som partners tidigt – att tydligt visa att vi kunde matcha deras sponsring med offentliga medel, säger Sara som för egen del satt en vinstgräns för vad hon själv får plocka ut ekonomiskt ur företaget i form av lön.

Hon beskriver några tydliga fördelar med att ha Jämtland som bas, bland annat det lokala nätverk av potentiella finansiärer som hon byggt upp genom sina år som företagare med egen kommunikationsbyrå.

– I en liten stad som Östersund har du ett personligt varumärke. Tidigt med Glow så var det de som trodde på mig personligen som entreprenör och ville stötta, säger hon. Vi är patriotiska även när det gäller att göra affärer – på ett positivt sätt, för man hjälps åt.

– Ur ett regionalt perspektiv så känns det otroligt roligt och fint att sätta Jämtland på kartan, kopplat till de här globala utmaningarna.

Företagaren Sara Carlemår sitter vid sin laptop, vid ett mörkt träbord.

Foton: Region Jämtland Härjedalen.

Från pilotstudie till en jämställd framtid

Stödet från företagssponsorer och offentliga medel gick till marknadsmässiga arvoden för två coacher som anlitades för att utveckla kursupplägget och genomföra en pilotstudie.

– Jag sökte coacher som hade erfarenhet av att gruppcoacha och erfarenhet av ett interkulturellt perspektiv. Det är otroligt viktigt för att matcha coacher och deltagare digitalt från hela världen.

Pilotstudien utgjordes sedan av en testomgång av kursupplägget, först med tre coachgrupper från Sverige. Feedback från testomgången ledde till finjusteringar och förbättringar – samt indikationer på önskat resultat för kursdeltagarna.

Fyra år senare växlar hon upp ytterligare. Numera körs programmet med deltagare även i länder som Kanada, Tyskland, Makedonien, Kenya, Sierra Leone och Indien. Sara hoppas på sikt kunna bidra till en accelererad utvecklingstakt av världens jämställdhet.

– Jag har riggat allt tekniskt för att man ska kunna skala upp företaget. Jag kan köra 10, 20, 50 coachprogram parallellt bara jag får in kapital – för det finns coacher, det finns deltagare och strukturen finns, säger hon.

– På ett sätt är jag jättestolt och ser nöjt på var vi är någonstans – samtidigt är jag sjukt frustrerad och vill springa snabbare. Det finns så enormt mycket att göra. World Forum’s årliga Gender Report fastställer att i den takten vi jobbar nu skulle det ta 162 år att nå jämställdhet – det är ju helt orimligt!

– På något sätt behöver vi få till en systematisk förändring – ”hack the system” – och bryta ny väg i hur vi jobbar med sådana här frågor. Jag har hittat mitt sätt att accelerera det arbetet, och jag hoppas att fler ska haka på, stötta och se vinningarna i det.

Om företagsstödet

Regional utveckling innebär att vi och näringslivet tillsammans utvecklar regionen i en hållbar riktning: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas.

Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv region även i framtiden.

Om företagsstödet

Regional utveckling innebär att vi och näringslivet tillsammans utvecklar regionen i en hållbar riktning: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas.

Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv region även i framtiden.