Regionens ekonomi

Region Jämtland Härjedalen omsätter ungefär 3,6 miljarder kronor årligen.

I verksamhetens siffror ingår landstingsinterna kostnader. Dessa exkluderas i regionens externa redovisning.