Donationsfonder

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för administrationen av ett antal så kallade donationsfonder. Under respektive rubrik, finns ett antal huvudområden där det framgår vilka dessa fonder är.

Varje donationsfond har separata regler för vilka kriterier som gäller för att medel ska kunna delas ut.

Jämtlands läns Cancerfond

Mer information om Jämtlands läns Cancerfond
hittar du på: www.jamtlandscancerfond.se

Kontaktinformation:
Ordförande: Bertil Axelsson, telefon: 070-580 56 51

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se