Donationsfonder

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för administrationen av ett antal så kallade donationsfonder. Här kan du läsa om vilka fonder som finns och hur du söker.

Så ansöker du

Under respektive fond hittar du information om vem som kan söka bidraget och vilka krav som finns för hur bidraget får användas. Om du uppfyller kraven kan du höra av dig till kontaktpersonen för respektive fond för information om hur du ansöker.

Donationsfonder Region Jämtland Härjedalen

Vem kan söka bidraget?

Offentliga aktörer.

Så får bidraget användas

Avkastningen från fonden ska användas inom lantbruksutbildning i Jämtlands län. Pengarna får användas till särskilda kurser, åtgärder som gynnar eleverna och vidareutbildning av personal.

Med lantbruk menas växtodling och husdjursskötsel för produktion av föda.

Ansökningsperiod

Löpande

Kontaktperson

Georgios Bitsakis

Telefonnummer: 063-14 75 74

Mejladress: georgios.bitsakis@regionjh.se

Vem kan söka bidraget?

Det här bidraget går inte längre att söka. Fonden kommer att avvecklas.

Vem kan söka bidraget?

Personer eller föreningar som verkar för astmasjuka i Jämtlands län.

Så får bidraget användas

Aktiviteter som gynnar astmasjuka i Jämtlands län.

Ansökningsperiod

Löpande

Kontaktperson

Jan Starlander

Telefonnummer: 063-15 35 38

Mejladress: jan.starlander@regionjh.se

Vem kan söka bidraget?

Alla läkare som arbetar vid Östersunds sjukhus.

Så får bidraget användas

Stipendiet ska användas till medicinsk forskning.

Ansökningsperiod

En gång per år, via annons.

Kontaktperson

Susanne Johansson

Telefonnummer: 063-14 24 63

Vem kan söka bidraget?

Enskilda personer i Jämtland län som drabbas ekonomiskt av allmän missväxt eller drabbas av skador till följd av till exempel naturkatastrofer.

Så får bidraget användas

Fondens kapital kan användas till räntefria lån under högst två år eller bidrag för att stötta enskilda personer i länet som drabbas ekonomiskt av allmän missväxt eller drabbas av skador till följd av till exempel naturkatastrofer.
Det gäller om skadorna är på sådant som den nödlidande är beroende av för sin bärgning och personen inte kan försörja sig på grund av de skador som uppstått och som inte täcks av försäkringar.

Ansökningsperiod

Löpande.

Kontaktperson

Georgios Bitsakis

Telefonnummer: 063-14 75 74

Mejladress: georgios.bitsakis@regionjh.se

Vem kan söka bidraget?

Personer som är bosatta i Jämtlands län kan få bidrag ur fonden.

Så får bidraget användas

Samfonden består av 33 fonder. Avkastningen från samfonden ska i första hand användas till ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt. Det som blir kvar av avkastningen får användas till följande:

  • Patienter som efter sjukhusvård har fått en försämrad ekonomi till följd av att ha varit inskriven på sjukhuset under lång tid eller på grund av minskad arbetsförmåga.
  • För att täcka kostnader för eftervård som patienten inte har ekonomisk möjlighet att betala för själv.
  • För att täcka kostnader för ortopediska hjälpmedel.
  • För att täcka kostnader för andra typer av personliga hjälpmedel som en person med fysisk funktionsnedsättning bedöms vara i medicinskt behov av. Det gäller ej för tandproteser och vanliga glasögon.
  • Kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patienten inte har ekonomisk möjlighet att betala för själv.

Samfondens avkastning ska inte användas när något kan bekostas med allmänna medel eller utgifter som täcks av medel från Försäkringskassan.

Ansökningsperiod

Löpande

Kontaktperson

Georgios Bitsakis

Telefonnummer: 063-14 75 74

Mejladress: georgios.bitsakis@regionjh.se

Vem kan söka stipendiet?

Studenter vid samtliga universitets- eller högskoleutbildningar inom Sverige. Inom den filosofiska fakulteten vid universitet är det främst studerande vid de humanistiska sektionerna som kan få stipendiet. Den sökande ska ha bott i Jämtlands landskap, eller Bergs kommun, i minst 15 år. Den sökande ska också kunna visa på väldigt goda studieresultat.

Ansökningsperiod

En gång per läsår, samma person kan ha stipendiet flera år i rad. Stipendiet är på cirka 15 000 kronor. Flera personer kan få dela på stipendiet. För år 2024/2025 är sista ansökningsdatum 15 september 2024.

Så söker du stipendiet

Sökande kan skicka in ansökan på två sätt:

  • Via post till: Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
  • Digitalt via mejladressen: region@regionjh.se

Det finns ett särskilt ansökningsformulär som du ska skicka in, ansökan ska märkas med referens RS/30/2024 och skickas in tillsammans med:

  • Personbevis
  • En A4-sida med motivering till varför just du borde få stipendiet
  • Intyg från universitet/högskola om hittills genomföra studier (minst 120 högskolepoäng)

Ansökningsformulär till Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond Word, 30.4 kB.

Kontaktperson

Mikael Ferm, Regionstabschef

mejladress: mikael.ferm@regionjh.se

Hantering och lagring av personuppgifter

För att kunna hantera din ansökan till donationsfonden behöver Region Jämtland Härjedalen samla in och lagra följande personuppgifter om dig utöver informationen i själva ansökan: Namn, adress och kontonummer för utbetalning. Dessa uppgifter lagras i arkivpärmar och i handläggarens dator, inte i några offentliga register.

Mer om hur Region Jämtland Härjedalen hanterar personuppgifter