Donationsfonder

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för administrationen av ett antal så kallade donationsfonder. Under respektive rubrik, finns ett antal huvudområden där det framgår vilka dessa fonder är.

Varje donationsfond har separata regler för vilka kriterier som gäller för att medel ska kunna delas ut.

Jämtlands läns Cancerfond

Mer information om Jämtlands läns Cancerfond
hittar du på: www.jamtlandscancerfond.se

Kontaktinformation:
Ordförande: Bertil Axelsson, telefon: 070-580 56 51