Knappval. Tidsbokad återuppringning (callback)

Primärvården i Region Jämtland Härjedalen använder sig av Tidsbokad återuppringning.

Patienten ringer upp hälsocentralen och bokar sen tid för återuppringning från önskad mottagning/tjänst via följande knappval.

Skriv tabellbeskrivning här

För att bli kopplad till:

Knappval:

Ordinerad provtagning

1

Läkarmottagning/ Distriktssköterskemottagning

2

Fysioterapeut/ Sjukgymnast

3

Psykosociala enheten (PSE)

4

Barnmorska/ Mödrahälsovård

5

Barnavårdscentral (BVC)

6

Diabetessköterska

7

Journalkopior, fakturafrågor, övriga administrativa ärenden

8

Fotvård

9

Röntgen

0

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se