Hälsocentraler, Distriktssköterskemottagningar och Turistläkarmottagningar

Om du behöver komma i kontakt med din hälsocentral eller någon av våra mindre hälsomottagningar så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden. (1177.se).

Länkarna nedanför tar dig till respektive hälsocentral kontaktuppgifter på 1177.se.