Med samiska perspektiv – regional utveckling i Jämtland Härjedalen

Som första region i landet har Jämtland Härjedalen påbörjat en samisk utvecklingsstrategi.

Den samiska utvecklingsstrategin har tagits fram av Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. Detta med stöd av Region Jämtland Härjedalen via projektet Vägar till hållbar utveckling. Arbetet baseras helt och hållet på det samiska samhällets behov och värderingar. 

Stiftelsen Gaaltije har drivit projektet framåt via en tankesmedja med representanter av olika åldrar, kön, geografiska platser och verksamheter – både inom renskötsel och utanför renskötsel. Deltagarna har träffats regelbundet för att fritt resonera om sin syn på samiska samhällets status och behov – och de visioner man vill uppnå.

Nyheter

Jerker Bexelius, verksamhetschef för Stiftelsen Gaaltije.

Som första region i landet tar Jämtland Härjedalen fram en samisk utvecklingsstrategi. Ett arbete som leds av Stiftelsen Gaaltije och som blevs offentlig i början av december 2022. Ett unikt arbete som skapar förutsättningar för vidare arbete och som kan bli en förebild för flera regioner.

Julgranar utsmyckade med samiskt tema i centrala Östersund.

Nu är utvecklingsstrategin Med samiska perspektiv—regional utveckling i Jämtland Härjedalen färdig, och Stiftelsen Gaaltije har presenterat den för Region Jämtland Härjedalen.