Partnerskap Mittstråket

Partnerskap Mittstråkets har bildats genom en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och de sex kommunerna Bräcke, Krokom, Sundsvall, Ånge, Åre och Östersund.

Den gemensamma utmaningen är att stärka Mittstråket som funktionella och hållbart gränsöverskridande transportstråk som länkar samman människor och verksamheter. Målsättningarna är att skapa mer hållbara transporter, korta restider, öka godskapacitet, underlätta arbets- och utbildnings­pendling.

Partnerskapet samarbetar inom följande fyra områden: Mobility management, trafikering, infrastruktur, samhällsplanering och väljer vilka åtgärder inom dessa fyra områden som ska fokuseras på, både på kort och lång sikt. Partnerskapet samordnas av en kanslifunktion som är placerat på Region Jämtland Härjedalen

Under perioden 2015-2019 drevs "Projekt Mittstråket" mycket framgånsrikt. Under den perioden tods det fram ett omfattande och gediget utrednings­material som beskrev befintliga strukturer, brister, potentialer och åtgärdsbehov.

Läs mer om vårt arbete på www.mittstraket.se

Mittstråket