Gemensam plan för arbetet med kompetensförsörjning på regional nivå

Människor som sitter runt ett bord och samarbetar

För att ge helhetssyn och tydligare riktning för det gemensamma arbetet har aktörerna tillsammans tagit fram en plan där fyra fokusområden prioriterats. Inom dessa har sedan en rad insatser identifierats som viktiga för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i länet.

Planen är vårt sätt att ”göra verkstad av” den regionala utvecklingsstrategin och den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.

Plan för regional kompetensförsörjning i Jämtland 2024-2026 hittar du här Pdf, 1.9 MB.