Skidåkare i skidlift

Företags- och projektstöd

Vi arbetar för att fler företag startas, att befintliga företag växer och kan anställa fler. I samspel med andra aktörer bygger vi en stark plattform som främjar utveckling och konkurrenskraft.

Övergripande mål för verksamheten

  • Fler personer är företagare än idag
  • Fler personer besöker vårt län än idag
  • Fler företag säljer på en marknad utanför länet

Inom Regional utveckling arbetar vi också med att stödja utvecklingen av turism till länet för att locka fler gäster, både nationella och internationella. Vi har också ett strategiskt ansvar för innovation och jobbskapande.

Målbild 2020

År 2020 har Jämtlands län ytterligare utvecklat en mångfald av företag. Tillväxtföretagen ingår i företagssammanslutningar i tillväxtbranscher och har sin huvudsakliga marknad utanför länet. Satsningen på upplevelseföretagande har gjort att länet blivit ett av de större besökslänen i landet med en stark året runt-turism.

Den nya teknikspridningen och framför allt tillämpningen av distansoberoende teknik gör att många män och kvinnor i alla åldrar valt att bosätta sig och etablera verksamheter i länet där dess höga natur-, kultur- och livsmiljövärden lockat till etablering.

Jämtlands län ska vara landets främsta region när det gäller att stimulera entreprenörskap.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se