Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Naturen är bra för hälsan

Forskning visar att det finns många positiva hälsoeffekter med att vara ute i naturen.
Det minskar stress och oro, ger sänkt puls och blodtryck. Humöret blir bättre, livskraften och det psykiska välmåendet ökar. Man får lättare att koncentrera sig och lösa problem. Att vara ute i naturen tillsammans med andra ökar känslan av social gemenskap.

För att uppmärksamma världsdagen för psykisk hälsa arrangerade Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Samordningsförbundet, Jämtlands läns brukarråd och alla länets kommuner ett webbinarium som satta naturen i centrum för psykisk hälsa och handlade om att använda naturen i behandling och rehabilitering av psykisk sjukdom.

Här kan du ta del av presentationer och material som visades denna dag:

1) Siri Bjaarstad, faglig rådgiver vid Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Norge

Föreläsning: Vad skall till för att jag kan leva det liv jag själv vill? Burkarperspektiv i arbete med psykisk hälsa, återhämtning och hur naturen integreras i behandling för psykisk hälsa i Norge

2) Carina Ribe Fernee, friluftsterapeut, Ph.D. Avdeling for Barn og unges psykiske helse ved Sörlandet Sykehus HF, Norge

Föreläsning: Vad är friluftterapi? Hur BUP arbeta med tonåringar i naturen?

Carina Ribe Fernees föreläsning

3) Jean Esselström, friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland.

Föreläsning: Hur nyttjas naturen i arbete med psykisk hälsa i Sverige? En sammanfattning av myndigheternas roll och arbete med friluftsliv kopplat till folkhälsa.

Jean Esselströms föreläsning

4) Mats Jong, Universitetslektor|, institutionen för hälsovetenskap (HLV), Mittuniversitetet.

Föreläsning: Ett friluftsbaserat program för att stötta hälsa och välmående bland unga canceröverlevare.

Mats Jongs föreläsning

5) Eva Sahlin, Filosofie Doktor vid Institutet för stressmedicine Västra Götalands Regionen.

Föreläsning: Naturbaserad rehabilitering (NBR) för långtidssjukskrivna vid Botaniska trädgården.

PDF: Gröna Rehabs modell. Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

6) Linn Boltzius, Arbetsförmedlingen i Åre.

Föreläsning: Växthuset: Att använda naturen för att återgå i arbete för arbetssökande i Åre Kommun.

Linn Boltzius föreläsning

7) Åshild Haaheim, leg psykolog och psykologspecailist i Nature in The Middle

Föreläsning: Hållbar och naturbaserad interventioner för sjukskrivna och arbetssökande i Bergs kommun, ett förstudie i Leader.

Åshild Haaheims föreläsning