Kunskapsstyrning

Tillsammans med Sveriges övriga regioner har Region Jämtland Härjedalen etablerat ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa god vård som är kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Systemet omfattar nationell, sjukvårdsregional samt lokal nivå och sker i samverkan med patient- och professionsföreningar, kommunerna och staten.

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

Bästa möjliga kunskap

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården så att den är tillgänglig och används i varje vårdmöte. Det bidrar till att utveckla ett lärande system och göra det enklare att samordna de kunskapsstöd som används i hälso- och sjukvården.

I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Samtliga regioner har åtagit sig att anpassa sina organisationer för kunskapsstyrning till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen.

Samverkan i sjukvårdsregioner

Regionerna samverkar i olika grupperingar för att sjukvårdsregionalt spegla det nationella systemet för kunskapsstyrning. De olika sjukvårdsregionernas arbete utgör bryggan mellan den nationella och den lokala nivån. Regionerna Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten ingår i Norra sjukvårdsregionförbundet.

Vill du läsa mer om hur Region Jämtland Härjedalen arbetar med kunskapsstyrning? Gå vidare till vår sida om kunskapsstyrning för personal, övriga vårdgivare och partners.

Filmen nedan handlar om Kunskapsstyrning och kommer från SKR, Sveriger kommunen och regioner.