Smärtrehabprogrammet

fyra kvinnor står utomhus i motljus

Smärtrehabteamet med Emma Grut, psykolog, Tove Swenson, fysioterapeut, Helén Alvåsen, kurator och Helen Åhlin, arbetsterapeut. Foto: Sara Rönnberg

Välkomna till Smärtrehabs digitala anslagstavla!

Denna sida riktar sig framför allt till dig som går smärtrehabprogrammet, eller har avslutat programmet och aktivt vill fortsätta ta hand om dig, och underhålla det du lärt i programmet.

Sidan riktar sig också till dig som eventuellt önskar gå programmet och vill se lite hur vi arbetar, eller till dig som är vårdgivare som önskar en inblick i vårt arbetssätt.

För Dig som önskar mer generell info om Smärtenheten hittar du vårt kontaktkort på 1177.se.

Inför Smärtrehabprogrammet

För dig som vill gå programmet erbjuder vi kostnadsfria träffar där vi berättar mer om innehåll och upplägg.

Efter Smärtrehabprogrammet

Här finns material till dig som vill fortsätta formulera mål och underhålla dina framsteg på egen hand.

Rehabplan - att sätta rimliga mål

Din rehabplan börjar vi arbeta med en bit in i programmet. Syftet är att vässa din förmåga att ställa hållbara mål i riktning mot det som är viktigt för dig. Med stöd och peppning från teamet och din kontaktperson får du möjlighet att formulera och revidera dina egna mål och att förverkliga dem.

Vidmakthållandeplan - att ta vara på det du lärt dig

Din vidmakthållandeplan börjar vi arbeta med en bit in i, och efter programmet. Här kan du sammanfatta det du lärt, verktyg och strategier som funkat bra för dig. Du gör också en plan för hur du ska kunna ta vara på dina nya kunskaper och vanor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se