Brist på tandvårdspersonal stoppar Frisktandvårdsavtal

Folktandvården fasar nu ut Frisktandvårdsavtalen i Region Jämtland Härjedalen. Avtalen kan inte förlängas när avtalsperioden gått ut, och inga nya avtal kan tecknas. Detta på grund av personalbrist inom tandvården.

Abonnemangstandvård har varit ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör patienten oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Från och med november 2023 behöver även Region Jämtland Härjedalen avveckla Frisktandvårdsavtalen, efter liknande åtgärder i Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Bristen på tandvårdspersonal berör hela Norrland.

De patienter som har ett gällande Friskvårdsavtal kommer att få akut och planerad tandvård som avtalat, tills avtalsperioden löper ut. Därefter erbjuds patienterna att stå kvar som listade på kliniken med regelbundna kallelser.

Har du frågor, kontakta din Folktandvårdsklinik.

0 av 2 gillar detta