Region Jämtland Härjedalen har fördelat årets medel ur Landsbyggdspotten

Organisationer har kunnat söka stöd ur Landsbyggdspotten för år 2024 – ett stöd på totalt 500 000 kronor. Stödet ska vara ett smörjmedel till initiativ som omfattar landsbygds- och näringslivsutveckling. Och nu står det klart att elva ansökningar har beviljats stöd.

- Landsbygdspotten har engagerat och söktrycket är högt. I år har tyngdpunkten i prioriteringen legat på insatser sökta av mindre aktörer som visar en stark näringslivskoppling och har ett högt engagemang i bygden, säger Jonas Andersson (S) som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och tillägger:

- Motivet med stödet är att det ska vara enkelt att söka och gå till initiativ som bidrar till att uppfylla den regionala utvecklingsstrategin, förklarar Jonas Andersson.

De här elva ansökningarna bedöms bäst uppnå målen och syfte med potten. De beviljas totalt 500 000 kronor i medfinansiering och det fördelas så här:

 • Företagardagen 19 april 2024 samt efterkommande företagarträff, Företagarna Ragunda, 45 000 kronor
 • Infrastruktur för kommersialisering och förädling av sikfångst, Långå Fiskevårdsförening, 70 000 kronor
 • Oktobermys längs Opevägen!, Brunflo-Marie lokalavdelning (LRF) 45 000 kronor
 • Festivalsjöbyn 2024, Valsjöbyns byalag, 45 000 kronor
 • Uppdatera företags- och välkomstskyltar till handel och företag i Krokoms Centrum, Krokoms Byförening, 35 000 kronor
 • Ideella Alsenbygden, Alsens Byalag Ekonomisk förening, 45 000 kronor
 • “BESÖKSMÅL I KOMMUNEN” En ny programserie, Krokombygdens Kulturella Radioförening, 35 000 kronor
 • Ull & fjäll, Härjedalsslöjd västra, 50 000 kronor
 • Spotbattle, 2024, Spotbattle, 50 000 kronor
 • Nordvästra Skogsbygden i Ragunda kommun, Bysamverkan i nordvästra Ragunda, 36 000 kronor
 • Gäddfisket, Stugubygdens Framtid, 44 000 kronor

Samtliga ansökningar är granskade utifrån Riktlinjer Landsbygdspotten 2023-2024, fastställda av regionala utvecklingsnämnden 2023-04-04, § 52. Ansökningarna har också stämts av så att de går i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUN/515/2018).

Det här är Landsbygdspotten

 • Syftet är att fylla behovet av insatser av mindre omfattning som är kopplade till landsbygd och näringsliv, samt att säkerställa att resurser för landsbygdsutveckling tillfaller olika aktörer i Jämtland Härjedalen.
 • Landsbygdspotten består totalt av en summa på 500 000 kronor per år och föreslås fördelas på ett flertal projekt. Region Jämtland Härjedalen hanterar ansökningarna och beslutar om utbetalningar.
 • Stödet kan ges till initiativ, satsningar och projekt som omfattar både landsbygd och näringslivsutveckling. Stödet kan användas för till exempel:
  • Kommunikationsinsatser; inköp av statistik, marknadsföring, med mera.
  • Evenemang, möten, nätverkande – anordna och delta samt smärre investeringar kopplade till detta.
 • Initiativen ska på olika sätt bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin.

För mer information:

Landsbygdspotten - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Regional utvecklingsstrategi - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Jonas Andersson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, jonas.andersson@regionjh.se, 063-14 75 00

Malin Nyqvist Ljungberg, regional utvecklingsstrateg fokusområde landsbygder, malin.nyqvistljungberg@regionjh.se, 063-14 66 03.

Text: Malin Nyqvist Ljungberg