Delaktighet och samråd

Människor som pratar med varandra

Som samisk person i Jämtland Härjedalen har du rätt till inflytande i frågor som berör dig. Inflytandet kan ske på olika sätt och du har alltid möjlighet att kontakta oss.

Du är välkommen att höra av dig med frågor eller synpunkter som rör Region Jämtland Härjedalens ansvar som samisk förvaltningsmyndighet. Du kan kontakta oss både muntligt eller skriftligt, antingen till utvecklingsstrateg för samiska frågor (kontaktuppgifter till höger) eller via våra ordinarie kontaktvägar.

Om du är missnöjd med vården kan du också vända dig till Patientnämndens kansli.

Samiskt samråd

Sedan 2011 har Region Jämtland Härjedalen en samrådsgrupp med representanter från både regionen och länets samer. Här lyfter vi aktuella frågor samt diskuterar hur det samiska arbetet ska prioriteras och utvecklas. Samrådsgruppen för minnesanteckningar som publiceras på denna sida.

Samråden är öppna för personer som identifierar sig som samer, bor eller på annat sätt hör hemma i Jämtland Härjedalen, samt vill vara med och påverka arbetet framåt. Vi välkomnar hela tiden nya deltagare.

I samråden deltar från Regionen ordförande Malin Bergqvist, Regiondirektör Sara Lewerentz och utvecklingsstrateg Camilla Hansson.

Information om kommande möten hittar du i vänsterspalten. Till höger finns också minnesanteckningar.

Samiskt kompetensnätverk

Region Jämtland Härjedalen har också ett samiskt kompetensnätverk. Det är öppet för anställda inom regionen som har hög samisk kompetens och ett personligt engagemang för samiska frågor. I kompetensnätverket diskuteras samiska frågor med relevans för arbetsplatsen. Syftet är att mobilisera och samordna samisk kompetens på ett sätt som i förlängningen gynnar länets samiska befolkning. Nätverket träffas två gånger per år.

Andra kontaktvägar

Ytterligare ett sätt att kommunicera med Region Jämtland Härjedalen är via Facebook. Följ gärna vår sida för samiska frågor: Jïemhten Herjedaelien Dajve - samisk förvaltningsmyndighet.