Kultur

Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut ett samiskt kulturstipendium. Det tilldelas en person som är bördig från eller verksam i Jämtland Härjedalen och som har medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet.

Det samiska stipendiet kan sökas för egen del. Det går även bra att nominera någon till stipendiet. Till stipendieansökan skall bifogas motivering och styrkta kopior av de handlingar och intyg som den sökande vill åberopa.

Ansöknings/nomineringsperiod är 1 jan - 20 mars.

Mer information om stipendiet finns här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)