Välkommen till primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att tjänstgöra på en av länets knappt trettio hälsocentraler. Sju av dessa ligger inom cirka två mils radie från sjukhuset, de övriga upp till 25 mil bort. Upptagningsområdet per hälsocentral varierar från cirka 2000 till cirka 12 000 invånare. Med utgångspunkt från dina önskemål placeras du på en hälsocentral där det finns goda förutsättningar för handledning.

Du kommer att jobba självständigt med patienter med hela primärvårdens sjukdomsspektrum och hela tiden ha tillgång till en kompetent kollega att rådfråga. Du har också möjlighet att gå med på sjukgymnastmottagning, sjukhem, BVC och MVC och följa med kommunens distriktssköterskor på hembesök. På några orter utanför Östersund deltar du om du vill i primärjouren, alltid med bakjour.

Under placeringen har du en personlig handledare som är specialist i allmänmedicin. En timme per vecka avsätts för handledning. Du får även två timmar per vecka avsatta för självstudier. Ett tredagars primärvårdsinternat hålles gemensamt för alla AT-läkare i primärvården varje halvår. Dessutom deltar du i primärvårdens ordinarie fortbildningsdagar som hålles fem gånger per år och naturligtvis i hälsocentralens internutbildningar.

Under primärvårdsplaceringen har du möjlighet att auskultera upp till sex dagar på någon sjukhusklinik som inte omfattas av ordinarie AT-tjänstgöring.