BT-läkare

I Region Jämtland Härjedalen är BT en fristående, inledande, del i specialisttjänstgörningen (ST).

Enligt den nya författningen ska BT vara en inledande del i ST. Tjänstgöringen ska vara minst 6 månader, normtid 1 år, och innehålla max 4 olika placeringar varav Akut Sjukvård och Primärvården är obligatoriska. Även Psykiatrin ska särskilt beaktas. På varje placering ska en Klinikstudierektor tillika specialist i ämnet finnas, liksom en personlig klinikhandledare till varje BT-läkare. En huvudhandledare som följer BT-läkaren under hela tjänstgöringen ska också vara utsedd. Utöver måluppfyllelse är det ett tydligt fokus i författningen på löpande formativa bedömningar under tjänstgöringstiden. Dessa ska sammanfattas och godkännas vid en slutlig examination av en extern bedömare och huvudhandledare.

Hur fungerar BT i Region Jämtland Härjedalen?

Det är beslutat att varje klinik anställer sina egna BT-läkare. Därmed måste de kliniker som anställer en BT-läkare, också tillsätta en Klinikstudierektor och huvudhandledare.

Regionens BT-upplägg innehåller tre obligatoriska block om tre månader vardera, samt en placering på anställande hemklinik, totalt 12 månader. Utbildningen är genom hela tjänstgöringen blandad med teoretiska moment och praktiska simuleringar på Kliniskt Träningscentrum (KTC) och inleds med en två veckors lång introduktion. I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer använder regionen Mini Clinical Evaluation Exercise (MiniCex), Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) och Case Based Discussion (CBD) som formativa bedömningsverktyg. En kortare avstämning är planerad mellan blocken då de formativa bedömningarna som gjorts av placeringshandledare under de senaste tre månaderna sammanfattas i ett BT-kollegium för huvudhandledaren. Handledarsamtal, obligatoriska moment och simuleringsövningar ska samtliga dokumenteras. Avslutningsvis examineras BT-läkaren av huvudhandledare och extern bedömare vid en teoretisk och en praktisk OSCE-liknande tentamen.

Kontaktpersoner

Övergripande Studierektor: Rebecka Nöjdh och Yulia Stennikova

Handläggare: Birgitta Moe

e-post: STStudierektorOvergripande@regionjh.se