Välkommen till Medicinkliniken

Medicinkliniken i Östersund ombesörjer gastroenterologi, nefrologi, kardiologi inklusive HIA, hematologi, strokesjukvård samt endokrinologi/diabetes. Lungspecialisterna har en egen sektion med mottagning och avdelning som sorterar under område medicin.

Allmäntjänstgöringens längd på medicinkliniken är 6 månader. Under den tiden kommer du att arbeta omväxlande på våra olika avdelningar samt på akutmottagningen. Vid arbete på akutmottagningen finns dagtid en triageläkare som är specialist eller sen ST-läkare som finns tillgänglig för stöd, handledning och för sambedömningar vid behov. Övrig tid på akutmottagningen jobbar du tillsammans med primärjour medicin som är en ST-läkare.

Under din 6 månadersplacering på medicinblocket kommer du även att vara placerad 3 veckor på infektionskliniken och 2 veckor på barnkliniken.
Första veckan av din placering på medicinkliniken kommer att ägnas åt introduktion till internmedicin, infektion och barnmedicin. Den består bl.a. av översiktlig genomgång kring handläggning av olika akutmedicinska diagnoser samt repetition av EKG-tolkning. Vi lägger stort fokus under introveckan på simuleringsövningar där vi tränar handläggning enligt medicinskt ABCDE.

Varje morgon träffas vi 08.00 i medicinklinikens konferensrum för jourrapport. Två gånger per vecka har vi allmän utbildning för hela kliniken och en gång i veckan sker AT-undervisning en timme. Dessa undervisningstillfällen för AT-läkarna innefattar olika internmedicinska tillstånd och diagnoser som man stöter på i sitt arbete samt ibland mer organiserad fallbaserad undervisning.

Under AT-perioden på medicinkliniken erbjuds du dessutom minst två personliga samtal med din AT-handledare, ett under första delen av din placering hos oss samt ett avslutande utvärderande samtal under slutet av tjänstgöringsperioden.

Återigen hälsas du hjärtligt välkommen till en som vi hoppas meningsfull och lärorik placering på medicinkliniken.