Medellånga vårdutbildningar

Till medellånga vårdutbildningar räknas utbildning till sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoperd och psykolog.

Inom Region Jämtland Härjedalen tar vi emot studerande som ska göra verksamhetsförlagd utbildning. I första hand tar vi emot elever från utbildningarna i Jämtland, men i mån av plats har vi ibland också möjlighet att ta emot från andra län.

Alla praktikplatsförfrågningar hanters centralt av administrativ personal, alltså inte på respektive praktikplats.

Vid frågor om önskemål om verksamhetsförlagda praktikplatser hänvisas till: VFUsamordning@regionjh.se