Välkommen till Kirurgkliniken

Östersunds sjukhus är det enda akutsjukhuset i Jämtlands län. Inom upptagningsområdet bor cirka 130 000 människor men ytterligare upp emot 50 000 vistas här under turistsäsong.

På sjukhuset finns beredskap för all akut allmänkirurgisk verksamhet och neurokirurgi.

Inom klinikens ram bedrivs allmänkirurgi med klassisk uppdelning i gastroenterologi, endokrin- och bröstkirurgi, kärlkirurgi, viss barn- och plastikkirurgi samt urologi. Dessa subspecialiteter är uppdelade på tre vårdavdelningar (58 vårdplatser) samt en separat barnklinik.

Till kliniken är även knutet en endoskopienhet, ESWL-enhet, en onkologmottagning för poliklinisk cytostatikabehandling, uroterapeuter, bröst- och stomisjuksköterska, kärlsjuksköterska, bröstmottagning samt Storsjögläntan (palliativ vård i hemmet av obotligt cancersjuka patienter).
Behandlingsenheterna är synnerligen väl tekniskt utrustade med modern endoscopi-, laparascopi-, laser-, video- och röntgenutrustning etc.

Läkargruppen består av 24 fast anställda varav 9 ST-läkare. Vidare oftast ett par "randande" och 5 AT-läkare. Som AT-läkare får du goda möjligheter att komma i kontakt med allmänkirurgins hela panorama. Huvudmålsättningen med din tre månader långa placering hos oss är att du skall lära dig primär bedömning och omhändertagande av kirurgiska akutfall. Delmålsättningen är att du skall tillägna dig grundläggande kirurgisk teknik (t ex rektoskopi, suturering, sårrevisioner, incisioner av abscesser).

Den första veckan blir du introducerad på kliniken och därefter blandad tjänstgöring på avdelning och akutmottagningen. Till din hjälp på akutmottagningen har du en specialistkompetent dagbakjour. Vid avdelningsplacering deltar du aktivt under operationsdagarna samt vid kurativ och palliativ behandling av de vanligaste cancersjukdomarna. Du kommer också gå egna nattjourer med stöd av kompetenta bakjourer.

Vid början av din placering får du en målbeskrivning för din vistelse på kirurgen. Vi samlas sedan vid ett par tillfällen för handledarträff med målbeskrivningen som diskussionsunderlag. En eftermiddag i månaden har vi AT-undervisning i temaform (t ex trauma, akut buk mm) detta ofta tillsammans med ortoped/anestesispecialist.
Återigen, välkommen till vad vi hoppas en trivsam och lärorik placering på kirurgkliniken.