Välkommen till Kirurgkliniken

Område kirurgi bedriver akut- och elektiv kirurgisk verksamhet inom subspecialiteterna övre och nedre gastroenterologisk kirurgi, bråckkirurgi, bröst- och endokrin kirurgi, kärlkirurgi, viss barn- och plastikirurgi samt urologi.

Kliniken har fyra vårdavdelningar med ca 40 vårdplatser och en dagvårdsavdelning där patienterna förbereds inför operation och eftervårdas efter poliklinisk dagkirurgi. Till kliniken hör också kirurgmottagningen med poliklinisk mottagningsverksamhet och en del mindre kirurgiska ingrepp medan man på endoskopimottagningen genomför gastro-, kolo- och cystoskopier samt ERCP. Även Onkologimottagningen och Storsjögläntan, som bedriver palliativ hemsjukvård och bemannar den palliativa onkologiska vårdavdelningen, tillhör organisatoriskt område kirurgi.

På Specialistvården Campus på Mittuniversitetet bedrivs både mottagnings- och operationsverksamhet avseende ffa bråck- och plastikkirurgi samt proktologiska ingrepp.

Kliniken bemannar också akutmottagningen tillsammans med medicin- och ortopedkliniken.

Under din placering hos oss kommer du huvudsakligen att tjänstgöra på avdelning och akutmottagningen och i så stor utsträckning som möjligt vara med och assistera på operation. På akutmottagningen kommer du att skolas in som extrajour dag- eller kvällstid tillsammans med en mer erfaren kollega. Under nattjoursveckorna har du stöd av en mellanjour som i sin tur har stöd av en bakjour med beredskap i hemmet.

Under din första vecka på kliniken varvar vi utbildning med auskultation på avdelning, akutmottagningen och operation för att du ska vara så väl förberedd som möjligt inför din tjänstgöring hos oss.

Under introduktionsveckan går vi igenom vad du kan förvänta dig av placeringen och utbildningsmomenten innefattar bla genomgång av kirurgiska fallbeskrivningar och föreläsningar om kirurgisk anatomi och handläggning av akut buksmärta. En heldag ägnas åt omhändertagande av akut sjuka patienter och trauma med scenarioträning och vi avslutar veckan med praktisk färdighetsträning med sutureringsövningar.

Utöver introduktionsveckan kommer din utbildning utgöras av AT-mottagning tillsammans med en erfaren kollega, bla för att öva mindre kirurgiska ingrepp, samt teoretisk utbildning i form av klinikens ordinarie utbildningsmöte och AT-föreläsningar en timme per vecka. Varje AT-läkare auskulterar också på bröstmottagningen, Storsjögläntan och en dag på Specialistvården Campus för att öva prokto- och rektoskopi.

Upplägget av din placering bygger på Socialstyrelsens målbeskrivning för AT och syftar i första hand till att lära dig primär bedömning och omhändertagande av kirurgiska akutfall. Utöver detta ingår bla förståelse för preoperativ bedömning och det postoperativa förloppet, kunskaper om smärtlindring, malignitetsutredning och grundläggande kirurgiska färdigheter såsom excision av hudförändringar, incision av abscesser, sårrevision samt att kunna sätta urinvägskateter och ventrikelsond.

Under din placering kommer du att ha en personlig handledare som är ST-läkare eller specialist och som är mellanjour under minst en av dina nattjoursveckor. Målsättningen är att du under din placering ska få möjlighet till regelbunden feedback och åtminstone två mer formella handledningssamtal med din handledare.

Vår förhoppning är att du ska tycka kirurgi är lika roligt som vi och, även om du väljer någon annan bana, få med dig kunskaper om allmän- och akutkirurgi samt omhändertagande av svårt sjuka patienter som du kommer att ha nytta av under din fortsatta AT och resten av din karriär.

Välkommen till kirurgkliniken!