APL och LIA

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) är praktik när du läser utbildningar inom gymnasiet eller vuxenutbildning. Exempel på dessa utbildningar är undersköterskeutbildningen, vårdadministratör, medicinsk sekreterare, stödpedagog och behandlingsassistent.

 Inom Region Jämtland Härjedalen tar vi emot elever som ska göra praktik inom respektive vårdutbildning. I första hand tar vi emot elever från utbildningarna i Jämtland, men i mån av plats har vi ibland också möjlighet att ta emot från andra län.

För undersköterskeelever erbjuds, i samband med APL, även huvudhandledning.

All APL-och LIA-utbildning sköts centralt och alla praktikplatsförfrågningar hanteras av administrativ personal, alltså inte på respektive praktikplats. Vid frågor och önskemål om praktikplatser hänvisas till:

Kontaktperson och frågor som rör APL och LIA

 Maria Korndahl, Region Jämtland Härjedalen samordnare för APL och LIA