APL och LIA

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) är praktik när du läser utbildningar inom gymnasiet eller vuxenutbildning. Exempel på dessa utbildningar är undersköterskeutbildningen, vårdadministratör, medicinsk sekreterare, stödpedagog och behandlingsassistent.

 Inom Region Jämtland Härjedalen tar vi emot elever som ska göra praktik inom respektive vårdutbildning. I första hand tar vi emot elever från utbildningarna i Jämtland, men i mån av plats har vi ibland också möjlighet att ta emot från andra län.

För undersköterskeelever erbjuds, i samband med APL, även huvudhandledning.

All APL-och LIA-utbildning sköts centralt och alla praktikplatsförfrågningar hanteras av administrativ personal, alltså inte på respektive praktikplats. Vid frågor och önskemål om praktikplatser hänvisas till:

utbildningssamordningaka@regionjh.se


Information till dig som gör klinisk praktik inom Region Jämtland Härjedalen

Den här informationen är tänkt att underlätta för dig som studerande som kommer till RJH för klinisk utbildning. Tanken är att du ska få möjlighet att förbereda dig.

Informationen är också tänkt att vara stöd till utbildningsanordnare/lärosäte. Däremot är texten i dokumentet riktad till studerande.

Informationen gäller oavsett var inom hälso- och sjukvården din praktik är förlagd. Det betyder att du får ytterligare information när du kommer till enheten där du har blivit placerad.

Om du är intresserad av att göra din kliniska utbildning hos oss på RJH önskar vi att din förfrågan inkommer i god tid före praktikstart till FBL Utbildningssamordning.

Materialet har tagits fram av utbildningsgruppen, en samverkan mellan FoU-enheten och HR-enheten.

Praktisk information

Tystnadsplikt
När du gör klinisk praktik har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får lämna uppgifter om patienters hälsa eller personliga förhållanden till någon som inte är berörd av vården enligt sekretesslagen. Sekretess gäller även den skriftliga information om patienter (rapport) som du tillfälligt använder för eget behov under arbetet. Sekretess gäller livslångt och upphör ej när praktiken är slut enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Länk till Sekretessförbindelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hygienrutiner och hälsodeklaration
En hälsodeklaration ska fyllas innan du gör din kliniska praktik, denna ska sedan kunna visas upp på efterfrågan på din praktikplacering.

Länk till Hälsodeklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jämtland Härjedalen arbetar efter basala hygienrutiner Länk Hygienregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studerandekort
Beroende på vilken utbildning du går, kommer du att få ett SITHS- eller passerkort som kan användas under din kliniska praktik.

Passerkortet används för dörrpassage till entréer (när de är låsta) samt andra gemensamma utrymmen inklusive till den enhet du är placerad.

SITHS-kortet används också för dörrpassage, utöver detta används det för åtkomst till IT-miljö inkluderande bl.a. insidan, journalsystemet Cosmic etc.

Om du har problem med ditt kort kan du vända dig till Servicecenter alternativt FBL Utbildningssamordning.

Om du redan har en tjänst inom RJH är det möjligt att programmera om SITHS- kortet för att passa utbildningsperioden.

SITHS-kortet har en begränsad användningsperiod, så om du väljer att ta ett studieuppehåll är det viktigt att du kontaktar FBL Utbildningssamordning så att detta kan justeras.

Arbetstider
Den arbetstid som gäller på arbetsplatsen gäller även för studerande som gör sin kliniska praktik på arbetsplatsen.

Om du blir sjuk ska du kontakta din praktikplats och skolan. Eventuell komplettering av tid bestäms i samråd mellan skola/lärosäte och praktikplats.

Privata ärenden ska undvikas under APL- tid.

Mobiltelefon ska vara avstängd under APL- tid.

Arbetskläder och omklädningsskåp för vissa utbildningar

Behöver du arbetskläder under din kliniska praktik på Östersunds sjukhus finns dessa att låna i tvättbytesförråd.

För att få tillgång till kläder måste du som studerande ha ett SITHS- eller passerkort.

Omklädningsskåp till undersköterskeelever och sjuksköterskestudenter finns på plan 4 på sjukhuset, personal från avdelningen kommer att visa var omklädningsskåpen finns. Du som studerande medtar eget hänglås.

Omklädningsskåp som inte är tömda inom 2 veckor efter praktikens slut kommer att klippas upp och tömmas eftersom skåpen kommer att behövas till andra studerande.

Om du gör praktik på t.ex. hälsocentral får du inhämta information angående vad som gäller specifikt.

Alkohol och droger
Inom Region Jämtland Härjedalen ska hela verksamheten vara fri från användning av tobak och påverkan av alkohol och droger.

Till droger räknas tobak, alkohol, dopingmedel, narkotika, sömnmedel, lugnande medel, smärtstillande medel och stämningshöjande medel som inte används i terapeutiskt syfte (www.droginfo.com, www.tobaksfakta.se) Alla anställda i Region Jämtland Härjedalen, förtroendevalda och elever omfattas av beslut att inte använda tobak på arbetstid, i arbetskläder och i regionens lokaler. Beslutet inkluderar både rökning och snusning.