Kliniskt träningscentrum - KTC

Nu satsar vi på färdighetsträning för undersköterskor och sjuksköterskor under sitt första arbetsår. Utbildningarna ska stärka kompetensen för att nå en säkrare vård för patienterna. Det ska också stimulera till utveckling, kompetensväxlingar och karriärmöjligheter.

Hantera prenumeration
Samtyckesinformation

Kontakt

Besöksadress
Östersunds sjukhus, hus 5 plan 3
Målpunkt J, plan 3
Tysta vägen 16

Öppettider
08:00 - 16:00
Tillgång dygnet runt med Sithskort.

Samordnare
Monica Byvald
E-post: ktc@regionjh.se
Telefon: 076-830 94 13
Öppettider och telefontider: Varierande, ring ovanstående telefonnummer för att kolla.

Enhetschef
Ulrica Jönsson
Telefon: 063 - 14 75 37 (27537)
Mobil: 072 - 540 27 31

Nyheter

Det finns inga nyheter att visa

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se