Miljöarbete

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för både sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Denna omfattande verksamhet har därmed en stor påverkan på miljön, dels genom användandet av naturresurser i form av energi och material och dels genom utsläpp till luft, mark och vatten.

Regionen har infört ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001 och EMAS (EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision). Miljöledningssystemet strukturerar miljöarbetet ger en modell för ständiga förbättringar.

Som första landsting i Europa har Region Jämtland Härjedalen certifierat all verksamhet enligt ISO 14 001 och EMAS .

Kort miljöfakta om regionen

Avfall (2019)
Total avfallsmängd: 820 ton
Farligt avfall och "sjukvårdsrelaterat" avfall: 69 ton

Koldioxidutsläpp (2019)
Energianvändning: 418 ton koldioxid
Tjänsteresor och transporter: 1 287 ton koldioxid Lustgasanvändning: 312 ton koldioxid (lustgas omräknat i koldioxidekvivalenter)

Ekologiska livsmedel (2019)
Andel ekologiska livsmedel: 26,5 %