Första hjälpen till psykisk hälsa

Lika självklart som kunskap i hjärt- och lungräddning borde kunskap om första hjälpen vid psykisk ohälsa vara. Region Jämtland Härjedalen erbjuder utbildning i MHFA - en utbildning som hjälper dig att våga och kunna agera när någon mår dåligt.

Utbildningen omfattar två dagar och anordnas av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med SSR. Den är kostnadsfri och hålls av samiska instruktörer.

Utbildningen omfattar bland annat:

- att lära sig symptom vid psykisk sjukdom
- vad man som medmänniska kan göra för att hjälpa och stödja den som mår dåligt
- hur man hjälper den som mår dåligt att söka professionell hjälp
- att våga prata om psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmord

Läs mer om utbildningen i länken till höger.

Just nu tar vi emot intresseanmälningar för att senare under året kunna erbjuda utbildningar. Vi erbjuder en utbildning så snart som tillräckligt många har anmält intresse. Vår förhoppning är att kunna starta före sommaren 2018.

Anmäl ditt intresse här.

Frågor besvaras av Kia Flykt, länskoordinator för samisk hälsa i Jämtland Härjedalen, samt utbildad MHFA-instruktör, på e-post: kia.blomkvist@regionjh.se

Välkommen till en utbildning som kan rädda liv!


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214