Akutsjukvård i extrem glesbygd

Akutsjukvård i extrem glesbygd, förkortat AXG, handlar om att öka tryggheten på fjället för renskötare och andra som rör sig i väglöst land. Nu erbjuder vi en kostnadsfri utbildning i AXG - en första hjälpen-utbildning anpassad efter de förutsättningar som råder vid renskötsel och i väglöst land.

Vi har för närvarande inga utbildningar inplanerade, men låt oss gärna veta om du, din sameby eller din förening är intresserade. Vi erbjuder utbildningar utifrån hur behovet ser ut.

För frågor, kontakta Lena Fjällgren
E-post: lena.fjallgren@regionjh.se
Telefon: 070-310 14 47

Buerie båeteme!

...

Vad är AXG?

Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) syftar till att skapa trygghet för renskötare i deras yrkesutövande, liksom för andra som vistas i extrem glesbygd. Målen är att i väglöst land öka förmågan att:

- ge första hjälpen
- ge adekvat vård i avvaktan på avancerad ambulanssjukvård
- utföra sjuktransport till närmaste ambulans eller läkare.

En väsentlig del av modellen handlar om att utbilda lekmän - till exempel samebymedlemmar - i förstahjälpen, samt att säkerställa tillgång till relevant utrustning.

Här finns en film som beskriver AXG-modellen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökat ansvar för Region Jämtland Härjedalen

AXG startade år 2011 som ett projekt finansierat av Socialdepartementet. Initiativtagare och projektansvariga var Region Västerbotten.

I mars 2019 fattade Regiondirektören beslut om att Region Jämtland Härjedalen i fortsättningen ska ta ett större eget ansvar för AXG. Det innebär bland annat att regionen tillsätter en projektledare och en projektgrupp. Efter förslag från regionens samiska samråd ingår två representanter från samrådet i projektgruppen. Sedan tidigare finns också en styrgrupp.

Samrådsgruppen följer arbetet med AXG kontinuerligt.

AXG-utbildningar

En central del av AXG-modellen är att utbilda lekmän i förstahjälpen. Den särskilt anpassade AXG-utbildningen utgår i sitt upplägg från de förhållanden som råder på fjället. Samtliga AXG-instruktörer har samisk kulturkompetens. Utbildningarna är kostnadsfria.

Bakgrund

AXG startade år 2011 som ett projekt finansierat av Socialdepartementet. Initiativtagare och projektansvariga var Region Västerbotten. Förutom Region Jämtland Härjedalen ingick också Region Norrbotten.

År 2015 övergick AXG till att finansieras av ordinarie budget, ett beslut som förnyades år 2017. I samband med beslutet 2017 genomfördes en granskning av arbetet, som också förde med sig att en samisk rekommendation togs fram av representanter från samebyarna. Efter beslut från samrådsgruppen ingick rekommendationen i Regionstyrelsens beslutsunderlag (se länkar i högerspalt.)

FOTO: KATE KÄLLBERG