Ansökan om utlämnande av journalkopia för forskning

Om uttaget gäller utlämnande av journalkopia görs bedömning om utlämnande av verksamhetschef vid den klinik som journalkopia begärs ifrån.

I blanketten hittar du mer information om handläggning och kostnad.
Blankett: Ansökan om utlämnande av journalkopia för forskning (länk).

Blanketten utlämnande av journalkopia för forskning skickas till fou.datauttag@regionjh.se

Regionens bedömningsgrupp för forskningsdata tillser sedan att ansökan kommer till berörd verksamhetschef.

Blankett ansökan om datauttag skickas vid förfrågan (fou.datauttag@regionjh.se).

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou.datauttag@regionjh.se